Ontginnen zonder spitten

De moestuin van Vera Greutink

Ontginnen zonder spittenVera Greutink

Wie een moestuin vol onkruid overneemt, denkt meestal dat spitten vereist is om de tuin ’schoon’ te krijgen. Maar door afdekken wordt het onkruid veel efficiënter verwijderd, met veel minder inspanning. En ook in het eerste jaar kan de tuin al een flinke oogst geven.

Wie een moestuin wil beginnen, kan het maar zelden doen op grond die reeds ontdaan is van onkruid. Sommigen offeren een stuk gazon op om eigen groente te gaan telen, anderen huren een volkstuin. Die zijn vaak niet in de beste staat, de huurder die ermee is gestopt, bleef meestal niet tot het laatste moment wieden en vaak was zelfs het steeds opkomende onkruid de reden om te stoppen.

De meest gangbare aanpak in zo´n geval is de hele tuin om te spitten. Dat is niet alleen zwaar voor de rug, maar vaak ronduit contraproductief. Het is vrijwel onmogelijk alle stukjes wortel van vaste onkruiden er bij het spitten uit te peuteren. Meestal worden ze door de spade in stukken gehakt en uit elk stukje zal weer een nieuwe plant groeien. Dat betekent dat we het omkruid actief helpen om zich te vermenigvuldigen! Daarnaast krijgen de in de grond aanwezige onkruidzaden bij het omspitten een flits licht te zien en dat is een signaal om te ontkiemen.

Regelmatig zie ik aspirant-moestuinders na binnen een jaar twee keer te hebben gespit, besluiten om maar met de moestuin te stoppen, omdat het onbegonnen werk is. En dat is jammer, want er zijn andere mogelijkheden.


Wat onkruid te vertellen heeft

Vorig jaar namen we onze inmiddels vierde volkstuin over. Het jaar ervoor was het vrijwel niet bijgehouden en de jaren daarvoor matig. Alle bekende vijanden waren aanwezig: kweekgras, zevenblad, kruipende boterbloem, brandnetels, veldzuring... noem maar op.

Voor je begint met vernietigen is het vaak nuttig om goed te kijken wat het onkruid over de bodem zegt. In ons geval vertelden de planten dat de grond zanderig, nat en zuur is, met een redelijke gehalte aan stikstof.

In een hoek van de tuin was ook een grote hoop compost aanwezig, waar naar alle waarschijnlijkheid veel onkruidzaden in zaten. Omdat het bij composteren in kleine hoeveelheden vrijwel altijd om koude compostering gaat, worden de temperaturen nooit hoog genoeg om onkruidzaad te vernietigen.


1 - 2 - 3 volgende »

Leestip
Actuele radarbeelden van buienradar.nl
Weersverwachting voor dinsdag 23 juli 2024

Actuele radarbeelden.

Bron: buienradar.nl

Nieuwsbrief wroeten