Bemesting - 2

voedsel voor een gezonde bodem

Voedingsstoffengebrek


Bemesting op maat

Overbemesting is slecht voor het milieu én voor je planten. Een teveel aan meststoffen spoelt uit en kan in het grondwater terechtkomen. Met compost kunt je niet overbemesten, maar met andere meststoffen wel. Geef daarom niet meer mest dan nodig is. Op zandgrond spoelen voedingsstoffen eerder uit, waardoor op deze grondsoorten vaker bemest moet worden. Geef liever een paar keer per seizoen een beetje dan een flinke gift ineens.


Voedingsstoffen voor de bodem

Stinkstof
Stikstof is een belangrijk mineraal waarvan, afhankelijk van de beplanting, zo’n 20-50gram per m2 nodig is. Dit wordt grotendeels in de bodem zelf aangemaakt. Bij een tekort aan stikstof wordt het blad lichter en krijgt het een pappige structuur. Ook blijft de groei achter. Een teveel aan stikstof resulteert in een spichtige groei en een overmatige bladproductie, vaak ten koste van de bloei. Compost, dierlijke mest, bloedmeel en hoornmeel zijn natuurlijke, stikstofrijke meststoffen.

Fosfor (P)
Van het mineraal fosfor is maar 3-5gram/m2 nodig, maar als dit minimum niet wordt gehaald, zal het blad langzaam rood, dan bruin en vervolgens zwart kleuren voor het verdroogt. Fosfor bevordert wortelgroei, rijping van zaden en vruchtvorming bij gewassen. Fosfortekorten komen vaak voor op zure gronden. Wees terughoudend met extra fosfor op andere grondsoorten, want het spoelt bijna niet uit. Een overschot aan fosfor bemoeilijkt de opname van sommige essentiële spoorelementen. Compost, stalmest en beendermeel zijn van nature fosforrijke meststoffen.

Kalium of kali (K)
Afhankelijk van de beplanting is jaarlijks 10 tot 40gram/m2 kali nodig. Een tekort uit zich door een bruinverkleuring aan de bladranden, verzwakking, een overdreven lengtegroei, kleiner blad en een verstoorde waterhuishouding. Vooral tijdens droge perioden kan een kaliumtekort optreden. Een teveel aan kali kan leiden tot een magnesiumgebrek. Kali is aanwezig in meststoffen als compost en stalmest. Ook houtas en vinassekali zijn kalirijk.

Spoorelementen
Naast deze mineralen zijn er nog enkele spoorelementen die planten nodig hebben om goed te kunnen groeien. Calcium (C) of kalk is hiervan de belangrijkste. Gebrek aan calcium uit zich in een duidelijk verminderde groei. De meeste elementen, zoals ijzer, aluminium, mangaan en magnesium, zijn echter maar in kleine hoeveelheden nodig. Op humusrijke bodems zal niet snel een tekort aan spoorelementen zijn. Een te hoge zuurgraad van de grond kan de opname van deze voedingsstoffen echter bemoeilijken. Geef in dit geval wat extra kalk of beendermeel.


Tips

Een handige site waar je meer informatie kunt opzoeken over tekorten aan voedingsstoffen in de bodem is deze site. Een fantastische site met een schat aan informatie over allerlei biologische bemestingsstoffen is de website van Boerengoed.


« vorige 1 - 2

Leestip
Actuele radarbeelden van buienradar.nl
Weersverwachting voor zondag 21 april 2024

Actuele radarbeelden.

Bron: buienradar.nl

Nieuwsbrief wroeten