Inheemse planten - 2

Ecologische gatenkaas?


Wanneer mag een plant ‘inheems’ genoemd worden?

Het is lastig om een exacte definitie te geven. De ene organisatie (FLORON) hanteert het criterium dat een plant zich minimaal drie generaties op verschillende plaatsen in het wild moet kunnen handhaven - en dus zijn ingeburgerd. Hierdoor komen veel meer planten in aanmerking voor het predicaat ‘inheems’ dan bij bijvoorbeeld de stichting Kritisch Bosbeheer, die vindt dat alle planten die hier door menselijk toedoen terecht gekomen zijn, al is het generaties geleden, niet tot de inheemse flora mag worden gerekend.

Het FLORON-criterium roept wat dat betreft wel vragen op, omdat invasieve exoten als de Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) en Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) zich uitermate best en al meerdere generaties lang aan het verwilderen zijn in ons buitengebied, in zo’n mate dat ze een bedreiging vormen voor onze inheemse beplanting. Zonder de natuurlijke vijanden die ze in hun thuisland wel hebben (voor P. serotina bepaalde parasieten en F. japonica zijn dat voornamelijk bladetende insecten), kunnen ze hier onbelemmerd hun gang gaan.

Gelukkig hoef ik geen criteria op te stellen en kan ik het gewoon houden bij gezond verstand: Is het slecht voor de biodiversiteit, dan hoort het (wat mij betreft) zeker niet tot de inheemse flora.


Ecologisch waardevol

En nu weer terug naar waar ik het eigenlijk over wil hebben: inheemse beplanting in de tuin. Over de grote ecologische waarde van inheemse planten hoef ik, denk ik, niet uit te wijden. De flora die hier van nature groeit, vormt voedsel voor de hier van nature voorkomende fauna.

Exoten zijn vrijwel nooit in trek als waardplant voor rupsen en vormen geen bessen of de vogels lusten ze niet. Zolang het geen voer is voor onze inheemse fauna, is de natuurwaarde eigenlijk nihil. Exotische planten produceren misschien wel nectar, maar daar houdt het dan ook mee op. De exoten in onze tuin vormen ‘kijkgroen’, niet bedoeld als natuur, maar om óns te behagen in plaats van de vogels en insecten.

De andere kant van de medaille is er uiteraard ook: inheemse beplanting is dus meestal geen keurig ‘kijkgroen’. Rupsen knabbelen echt niet alleen in donkere hoekjes aan de achterkant van de border, integendeel. Juist aan de zonzijde, vol in het zicht, zitten de lekkerste bladeren die als eerste aan de beurt zijn. Een beetje ecologische gatenkaas dus. Je moet er als natuurliefhebber wél wat voor over hebben.


« vorige 1 - 2 - 3 volgende »

Leestip
Actuele radarbeelden van buienradar.nl
Weersverwachting voor zondag 21 april 2024

Actuele radarbeelden.

Bron: buienradar.nl

Nieuwsbrief wroeten